Wie we zijn

De Saedeleer Services is een verzekeringskantoor, gesticht en ‘bemand’ door Gerrit De Saedeleer.

In  2007 startte Gerrit als AXA-Raadgever; een kleine drie jaar later besloot Gerrit de agentuurovereenkomst in te ruilen voor het makelaarschap, met als voornaamste bedoeling en reden de klanten van dienst te kunnen zijn met een ruimer aanbod van diverse verzekeringsmaatschappijen.

Na enkele pogingen om een personeelslid aan te werven, werd besloten om op een kwalitatieve manier verder te groeien en uit te kijken naar een kwalitatief partnership, met duidelijke wederzijdse engagementen.  Deze zoektocht werd eind 2015 gestart, maar was bij gebreke aan een schriftelijk overeengekomen engagement nog niet succesvol.

Desalniettemin werden in 2016 naar schatting reeds een 30-tal contracten door onze aanbeveling bij andere kantoren onderschreven.

We hechten een groot belang aan het verwerven en up-to-date houden van onze kennis.  Mede daarom volgde de zaakvoerder van 2009 tot 2017 gemiddeld meer dan 25 uren bijscholing per jaar.

Verplichte vermeldingen: 

De Saedeleer Services (Busimind bvba) is een door de FSMA erkende verzekeringsmakelaar onder het nummer 104073A.  

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel en is terug te vinden op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.  Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.