Wetgevend kader

Sinds 30 april 2014 zijn de MiFID-gedragsregels ook van toepassing op verzekeringen. Deze gedragsregelen zijn gebaseerd op de Europese richtlijn Markets in Financial Instruments Directive, die heeft tot doel de financiĆ«le markten en kapitalen te harmoniseren en integreren en de investeerders te beschermen. De wettelijke basis van de AssurMiFID-gedragsregelen wordt gevormd door de wet 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiĆ«le producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen, en door de uitvoerende KB’s.

Onder invloed van deze wetgeving dienen wij uitgebreide en duidelijke informatie te verlenen, er wordt u bijgevolg een lijst met producten en commissielonen en een overzicht van de prestatie die u voor dit commissieloon krijgt, ter beschikking gesteld (via onze website). De relevante info omtrent de betrokken verzekeringsproducten zal u ook in een duidelijk, correct en niet-misleidend vorm verleend worden, aangevuld met bijkomende informatie bij het afsluiten van de overeenkomst dienst en tijdens de looptijd ervan (jaarlijks zullen wij u een document betreffende de lopende contracten bezorgen).