Wat we doen

U kunt bij ons terecht voor verzekeringen en beleggingen, zowel als particulier, zelfstandige als kleine onderneming.
Wij zijn te bereiken per telefoon, e-mail en brief; alle communicatie verloopt in het Nederlands.

Ons kantoor is de FSMA erkend voor de bemiddeling in verzekeringen die deel uitmaken van volgende verzekeringstakken:

1: Ongevallen
2: Ziekte
3: Voertuigcasco m.u.v. rollende spoorwegmaterieel
7: Vervoerde goederen m.i.v. koopwaren, bagage en alle andere goederen
8: Brand en natuurevenementen
9: Andere schade aan goederen
10: BA motorrijtuigen
13: Algemene BA
14: Krediet
15: Borgtocht
16: Diverse geldelijke verliezen
17: Rechtsbijstand
18: Hulpverlening
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, m.u.v. bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23: Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen i.v.m. beleggingsfondsen
26: Kapitalisatieverrichtingen
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen

De verzekeringsbemiddeling omvat volgende diensten, indien ze betrekking hebben op één of meer verzekeringsovereenkomsten: adviesverlening, het aanbieden of voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het uitvoeren van andere werken ter voorbereiding van de sluiting, het afsluiten van de verzekeringsovereenkomsten, evenals het bijdragen tot het beheer of de uitvoering (administratie en bijstand in geval van schadegevallen).

Om u de meest gepaste dienstverlening te kunnen bieden, vragen wij u de klantenfiche correct en nauwkeurig in te vullen teneinde ons toe te laten uw wensen zo goed mogelijk tegemoet te komen.