Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen -afgekort VAPZ- is in feite niet meer dan een pensioenspaarplan, maar dan exclusief voorbehouden aan zelfstandigen.

  • Het VAPZ kan worden gecombineerd met een pensioensparen, levensverzekering en Individuele Pensioentoezegging. Het is niet cumuleerbaar.
  • Wel moet u rekening houden met volgende beperking: U kan maximum 8,17% van uw geherwaardeerd referentieinkomen sparen en er is een maximumbedrag per jaar van 3127,24 Euro (inkomstenjaar 2017). Om het referentieinkomen te kunnen nagaan, heeft u een fiche nodig van uw kwartaalbijdragen Sociale Zekerheid. Daarop staat het geherwaardeerd referentieinkomen vermeld.
  • Het VAPZ is aftrekbaar van uw beroepsinkomsten. Dit wil zeggen dat u 22% sociale bijdragen bespaart en een belastingvermindering tegen marginale aanslagvoet (de hoogste schijf) realiseert. In totaal wordt dus meestal om en bij de 60% van uw pensioen door de staat gefinancierd.
  • De eindtaxatie is eveneens zeer voordelig: u betaalt gedurende 10 à 13 jaar belastingen op 1 à 5% van de uitbetaalde som. Het feit dat uw inkomsten dan ook net drastisch zullen dalen maakt dat dit quasi nihil is.

Vergelijk vrijblijvend wat wij te bieden hebben met het voorstel dat u desgevallend krijgt van uw bank of sociaal verzekeringsfonds.