Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg het betrokken document (ook beschikbaar via onze website). In het ander geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

De wet verplicht ons voorafgaandelijk aan het sluiten van een verzekeringsovereenkomst mee te delen welke de toepasselijke commissielonen zijn. Voor de risicoverzekeringen kan u deze lijst raadplegen, die u een overzicht biedt van de door ons toegepaste commissielonen. Deze commissielonen zijn de standaard commissies die worden voorzien door de verzekeringsmaatschappijen.
Met betrekking tot de levensverzekeringen wordt het commissieloon op maat berekend, daar dit afhankelijk is van verschillende factoren. De commissies die wij toepassen liggen in de meeste gevallen een stuk lager dan die bij de concurrentie. Op die manier bent u zeker van goede voorwaarden. Het aangerekende commissieloon zal u voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst worden gecommuniceerd.

Dit commissieloon is in de regel de enige vergoeding die wij als makelaar ontvangen van de maatschappij. Het wordt berekend op de nettopremie, d.w.z. na aftrek van de verzekeringstaks die in veel gevallen niet min is.

Voor dit commissieloon verzorgen wij onder andere volgende aspecten die betrekking hebben op het sluiten van een verzekeringsovereenkomst:

 • Opleiding en productkennis
 • Uitbating van het kantoor
 • Bekendmaken van de producten en diensten van verzekeraars
 • Adviesverlening (aan potentiĆ«le klanten) voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst
 • Bemiddeling in de aanvaarding van het risico door de maatschappij
 • Opmaak van het contract
 • (Laten) bezorgen van de gesloten overeenkomst
 • Advies- en dienstverlening gedurende de loop van het contract
 • De aangifte en regeling van schadegevallen
 • Het uitvoeren van (administratieve) wijzigingen

De vraag kan worden gesteld of de term ‘commissieloon’ wel correct wordt ingezet. ‘Commissieloon’ doet immers denken aan transacties waarbij geen verdere opvolging of dienstverlening vereist is, terwijl wij als makelaar hier net de nadruk op leggen.

Tegelijk dient duidelijk te worden gesteld dat directverzekeraars en maatschappijen die een eigen netwerk van agenten hebben zich ook niet zomaar kunnen kwijten van alle hierboven vermelde taken. Deze maatschappijen moeten, al zijn ze anders gestructureerd, net als de makelaarsmaatschappijen al deze kosten dragen.

Bovendien valt er wat voor te zeggen dat men bij deze maatschappijen steeds het eigen product centraal stelt, waar een makelaar vergelijkt in het belang van zijn klant.

Ook op vlak van schaderegeling vergaat het een klant van een makelaarskantoor mogelijk beter. Immers, wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Tot slot benadrukken we graag dat de uitbating van een kantoor gepaard gaat met heel wat operationele kosten, denken we maar aan huur, verwarming, elektriciteit, ICT, kosten voor bijscholing, brand- en aansprakelijkheidsverzekering, arbeidsongeschiktheid, lonen,…

Wat overblijft na aftrek van al deze kosten wordt uiteraard belast in de personenbelasting:

 • 22% sociale bijdragen te betalen op het loon als bedrijfsleider (of de winst als zelfstandige)
 • PLUS de progressieve inkomstenbelastingĀ die oploopt tot 50% (federaal), te verhogen met de gemeentebelasting.