Overlijdensverzekering

Bescherm al wie op u rekent tegen de gevolgen van een plots overlijden.

In onze dagelijkse praktijk merken wij al te vaak dat de mensen zich, wanneer ze het over inkomsten hebben (al of niet in de toekomst), het hebben over het gezinsinkomen. Op zich is dit een zeer correcte redenering. Maar wat wanneer er morgen een loon wegvalt door een overlijden? We mogen ongetwijfeld spreken van een emotioneel drama, maar waar men er vooraf onvoldoende rekening mee heeft gehouden zal dit doorgaans ook uitdraaien op een financieel drama.

Het is mogelijk om u hiertegen te verzekeren. Zowel particulieren als zelfstandigen/bedrijfsleiders doen er goed aan hier bij stil te staan.

Denk voor uzelf even na: als u of uw partner morgen wegvalt, kan uw gezin het dan verder financieel trekken zonder een terugval van de levensstandaard? Als het antwoord hierop neen is, vraag dan vrijblijvend een offerte of vergelijking aan. U zult versteld staan van hoe gering de kostprijs is.

Bovendien kunt u de premies van een dergelijke levensverzekering ook fiscaal inbrengen indien dit nog de moeite loont. In dat geval worden de uitkeringen belast bij de verkrijger van de uitbetalingen en dit volgens een fictieve rente. (Meer inlichtingen daarover zijn bij ons te verkrijgen.)