Onze principes

Niet meer maar beter

Daarom houden wij ons aanbod eerder beperkt en verwijzen we u in bepaalde gevallen liever door naar een collega-makelaar.
Op die manier behoeden we onszelf én onze klant voor onaangename verrassingen.  (In 2016 werden op ons aanraden bij benadering 30 polissen onderschreven bij collega-makelaars.  Redenen hiervoor waren: werkdruk en de mate van specialisatie van de contracten waarvoor een behoefte bestond.)

Wij ‘verkopen’ niet wat we zelf niet zouden ‘kopen’

Uiteraard is niet iedere situatie dezelfde, maar toch trachten wij steeds vanuit de optiek van de klant mee uit te maken of een bepaald verzekeringsproduct in zijn of haar situatie interessant is.  Indien niet, zult u dit ook onverbloemd van ons vernemen, zelfs al bent u zelf vragende partij.

Wij beloven u niet de hemel op aarde

Maar wat kunnen we dan wel voor u betekenen?
Wel, in de mate dat u binnen onze aanvaardingspolitiek past, kunnen we samen met u bekijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen aan de reeds door u onderschreven verzekeringen.
Wij schuwen het daarbij niet om u te adviseren om aan bepaalde zaken geen wijzigingen aan te brengen.

Wij streven naar een open en goede verstandhouding, met wederzijds respect voor elkaars belangen

De verzekeringsmarkt is een zeer concurrentiële markt, wat verkeerdelijk de indruk kan wekken dat de verzekeringsmakelaar alles dient te slikken (en uit te voeren) wat een klant verwacht.
Uiteraard willen wij ook het beste voor onze klanten, maar bijvoorbeeld jaarlijks polissen her-evalueren en verplaatsen van maatschappij kan o.i. niet de bedoeling zijn.  De vergelijking en opmaak van verzekeringspolissen is immers een tijdrovende bezigheid en wordt over verscheidene jaren ‘terugverdiend’.