Nuttige links

Raadpleeg hier onze selectie nuttige links.

Heeft u een suggestie voor een aanvulling met een link die een niet-commercieel karakter heeft?  Contacteer ons vrijblijvend.

Algemeen

Loginhulp.be – nuttige hulp bij het aanmelden voor toepassingen van de FOD Financiën (installatie eID-software,…)

Belastingen

Algemene info m.b.t. de belastingaangifte – Hulp bij het invullen, Online aangifte, Papieren aangifte, Voorstel van vereenvoudigde aangifte, Buitenlandse inkomsten en rekeningen, Aangifte niet-inwoners, Aanslagbiljet, Gemeentebelasting, Belastbaar inkomen, Betalen of terugkrijgen, Bezwaar, Controle, Voorafbetalingen, Wijziging van adres,  gezinssituatie, rekeningnummer, Automatische indexering

TAX-ON-WEB – online indienen van uw belastingaangifte

Myminfin.be – uw aangifte van de personenbelasting invullen en verzenden, de status van uw aangifte volgen, uw voorkeuren voor een volgende aangifte (formaat en e-communication) instellen, formulieren downloaden, gerelateerde documenten jonger dan 2005 opzoeken en raadplegen, persoonlijke gegevens raadplegen en beheren, de fiscale agenda raadplegen, de contactgegevens van uw controle- en ontvangstkantoor raadplegen,…

U en de overheid

Mycareer.be – overzicht van uw loopbaan

Rijksregister/mijn-dossier/ – uw gegevens in het rijksregister raadplegen

Uw voertuig

Mijn voertuig, mijn plaat – toestand van de inschrijving van uw voertuig

Mobilit.belgium.be – Federale Overheidsdienst Mobiliteit

Belastingportaal Vlaanderen – simuleren van BIV en verkeersbelasting

Financiën

Mijnkaart.be – kredietkaart-uitgavenstaten opvragen, betalingen betwisten,…

Verzekeringen

Ombudsman.as – Ombudsman van de verzekeringen (België)