Familiale verzekering (BA Gezin)

De familiale verzekering verzekert u en uw gezin voor uw burgerlijke aansprakelijkheid in uw privéleven. Klassieke voorbeelden van dergelijke aanpsprakelijkheden zijn:

 • U komt op bezoek bij vrienden en loopt er een exclusief beeld omver
 • U rijdt met de fiets, verliest het evenwicht en raakt een auto
 • U rijdt iemand aan met de fiets
 • U bent onoplettend en loopt een oudere dame of een kind aan met lichamelijke letsels tot gevolg

De familiale verzekering vergoedt de schade aan de schadelijder. U betaalt een franchise van 218,79 Euro volgens de index van mei 2008.

De familiale verzekering voldoet steeds aan minimumvoorwaarden, dewelke in een modelcontract zijn opgenomen. Toch zijn hier en daar kleine verschilpunten mogelijk. Het is dan ook belangrijk uw gezinssituatie goed af te toetsen aan de algemene voorwaarden van uw contract en daarbij de nodige aandacht te besteden aan bijvoorbeeld:

 • Of uw verzekering ook schade dekt, veroorzaakt door kinderen die onder het toezicht staan van één van de verzekerde kinderen van het gezin. (denk aan jeugdbewegingen)
 • Of uw huisdieren ook verzekerd zijn wanneer zijn (voor een langere periode) bij iemand anders verblijven.
 • Of de schade veroorzaakt door paarden (en de schade aan een gehuurd/geleend paard en de uitrusting) verzekerd zijn.

Belangrijk om bij stil te staan is of u de waarborg rechtsbijstand heeft onderschreven. De rechtsbijstand komt tussen in de advocaat -en expertisekosten die nodig zijn voor uw strafrechtelijke verdediging en het burgerlijk verhaal. Zo zal de rechtsbijstand zijn rol spelen wanneer u bijvoorbeeld als voetganger wordt aangereden door een fietser en u moeilijkheden ondervindt om schadeloosstelling te bekomen.

Een persoonlijk gesprek maakt doorgaans duidelijk wat uw behoeften zijn, zodat hier ook kan worden op ingespeeld.

De prijs van de familiale verzekering wordt onder meer beïnvloed door:

 • De aanbieder (verzekeringsmaatschappij)
 • De Waarborgen
 • Uw gezinssamenstelling
 • De aanwezigheid van een waarborg rechtsbijstand