Disclaimer

Disclaimer Onafhankelijkraadgever.be

De inhoud van deze website, blogberichten en nuttige links inbegrepen, wordt met de meeste zorg samengesteld.  Toch kunnen we niet garanderen dat de inhoud te allen tijde actueel en volledig correct is.  Tevens is ieder (rechts)persoon en iedere situatie uniek.  Om die reden kunnen wij nooit garanderen dat de inhoud van de teksten op onze website volledig op u en uw situatie van toepassing is.

Aan de inhoud van de teksten kunnen geen rechten ontleend worden.  Met andere woorden: de inhoud van de teksten verbindt in geen enkel geval onszelf, noch één van de vermeldde maatschappijen (of desgevallend andere partijen).

De enige correcte weergave van uw rechten en plichten is opgenomen in de bijzondere en algemene voorwaarden van de overeenkomst die u desgevallend onderschrijft, hetzij overweegt te onderschrijven.  Het afsluiten van een verzekering is bovendien steeds afhankelijk gesteld van de aanvaarding door de maatschappij.

De links naar andere websites die u op onze site kunt raadplegen garanderen in geen enkel opzicht dat de inhoud van deze websites correct is.

Door gebruik te maken van onze website en het lezen van de blogberichten ontslaat u ons van iedere eventuele aansprakelijkheid die het gebruik van de weergegeven informatie met zich mee kan brengen.

Op al onze teksten is het auteursrecht van toepassing.  Behoudens in het geval we uitdrukkelijk toestemming verlenen mogen de teksten niet verveelvoudigd en/of verspreid worden.

Heeft u suggesties voor verbeteringen of aanvullingen, contacteer ons vrijblijvend.