Aanvaardingspolitiek

Volgende kandidaat-klanten passen niet binnen onze aanvaardingspolitiek en worden in principe geweigerd als nieuwe klant:

 • Wanbetalers
  klanten van wie in het verleden een polis werd opgezegd ten gevolge van wanbetaling
 • Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn
  Wij vinden het belangrijk omstandig advies te kunnen geven. Gezien wij slechts het Nederlands perfect beheersen, zijn wij genoodzaakt anderstaligen naar een ander kantoor te verwijzen.
 • Met betrekking tot autoverzekeringen, verzekeringnemers (en/of gebruikelijke bestuurders) die:
  • opgezegd werden door een verzekeraar, om welke reden ook;
  • volgens de voorwaarden van het tariferingsbureau verzekerd zijn, of voordien waren;
  • veroordelingen opliepen wegens alcoholintoxicatie, dronkenschap of druggebruik;
  • een ongeval hadden in staat van alcoholintoxicatie, dronkenschap of druggebruik;
  • meer dan twee ongevallen (in fout, in recht of uitsluitend in omnium) hadden in de laatste twee jaren (met één glasbreuk wordt geen rekening gehouden)
 • Wij houden ons tevens het recht voor om te allen tijde een kandidaat-klant te weigeren zonder hiervoor enige motivatie verschuldigd te zijn.
  Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de gevallen waarin we opmerken dat de verwachtingen van de klant niet stroken met de aanpak die wij binnen het kantoor hanteren,  in het geval van tijdsgebrek en/of wanneer wij vermoeden dat het dossier moeilijk te realiseren valt,…


Verzwijging van risicobepalende elementen geeft ons het recht op vergoeding voor de geïnvesteerde tijd:

Kandidaat-verzekeringsnemers die bij de voorstelling van het risico risicobepalende elementen of elementen m.b.t. de door ons gehanteerde aanvaardingspolitiek onjuist meedelen ontvangen een factuur voor het gedane studiewerk.  Het factuurbedrag wordt berekend op basis van een uurtarief van 50 Euro excl. BTW en bedraagt minimaal 100 Euro excl. BTW.